Omega Replica
kurtkoy escorttuzla escort

Tak og Membrantekkerfaget


Som taktekker kan du få jobb i privat byggevirksomhet eller i entreprenørbedrifter.Personlige egenskaper

Taktekkeren må selvstendig kunne vurdere, planlegge og utføre sitt arbeid, arbeide nøyaktig og ha gode materialkunnskaper. Det er også viktig å ha gode evner til samarbeid med kunder, kolleger og andre samarbeidspartnere. Informasjon om faget

Taktekking kan legges som heltekking og som overlappstekking., Ved sistnevnte brukes papp, skifer, torv eller takstein på hellende tak. På tak med lite fall brukes også heltekking, der man med liming, sveising eller falsing oppnår en ubrutt og vanntett flate.

Taktekkeren utfører tekking og isolering av byggverk og tuneller. Restaurering av eldre tak er et arbeidsområde som krever særskilte kunnskaper om ferdigheter i gamle tekkemetoder.

Et annet spesialisert arbeidsområde er såkalt membranisolering eller tekking under grunnivået.

I utførelsen av jobb i våre fag må man  følge sikkerhetsbestemmelsene for arbeid i høyden og ved bruk av maskiner. 

Dessuten er det viktig å bruke sikkerhetsutstyr (synlige arbeidsklær, vernesko, hjelm og stropper) riktig for å beskytte seg selv og andre mot ulykker. Samt være bevist på hvordan man løfter og beveger seg slik at en unngår skader.
TKBL
Hornebergveien 12,
7038 TRONDHEIM
Tlf: 488 82 672
E-post: post@tkbl.no
Opplæringskontoret BTV
Hornebergveien 12
7038 TRONDHEIM
Tlf: 488 82 672
E-post: lisbeth.schjelde@olk.no

Levert av