Omega Replica
kurtkoy escorttuzla escort

Isolatørfaget


Arbeidsplasser for en isolatør finnes på bygg eller anlegg, ombord i skip, i oljeindustrien, offshoreindustrien eller i annen industri.


Personlige egenskaper
Isolatørfaget krever gode kunnskaper i å lese tegninger og detaljbeskrivelser. Du må kunne arbeide planmessig og kunne gjennomføre arbeidene på en sikker og trygg måte. Ellers er språk og matematikk sentrale kunnskapskrav.


Informasjon om faget
Isolatøren isolerer varme- og sanitæranlegg, kjøle – og fryseanlegg og alle typer beholdere og flater mot varme, kulde , fuktighet og brann. I tillegg lager isolatøren utvendig beskyttelse mot mekaniske og klimatiske påvirkninger av andre typer konstruksjoner.

Arbeidet foregår på bygg og anlegg i industrien, samt om bord på skip, offshore og på offshoreinstallasjoner.

I utførelsen av jobb i våre fag må man  følge sikkerhetsbestemmelsene for arbeid i høyden og ved bruk av maskiner. 

Dessuten er det viktig å bruke sikkerhetsutstyr (synlige arbeidsklær, vernesko, hjelm og stropper) riktig for å beskytte seg selv og andre mot ulykker. Samt være bevist på hvordan man løfter og beveger seg slik at en unngår skader.
TKBL
Hornebergveien 12,
7038 TRONDHEIM
Tlf: 488 82 672
E-post: post@tkbl.no
Opplæringskontoret BTV
Hornebergveien 12
7038 TRONDHEIM
Tlf: 488 82 672
E-post: lisbeth.schjelde@olk.no

Levert av